Jan Házl & syn s.r.o.

autorizovaný servis a montáž kotlů Protherm, Vaillant, Dakon

tel: 724907518

email: info@servis-montaz-kotlu.cz

 
 

           

Uložte si kontakt                                     Zavolejte                                             Napište nám na Whatsapp              Facebook

Jsme s Vámi již 25 let (1997-2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

U nás zakoupený a namontovaný kotel Vám zdarma uvedeme do provozu

 

ČSN 38 6405 čl. 28

Termíny revizí plynových zařízení
Při stanovení intervalů provádění revizí a kontrol plynových zařízení vycházím z vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb. v platném znění a stanoviska organizace státního odborného dozoru (Institut Technické Inspekce) k této problematice. Z obojího vyplývá nutnost provádění každoroční kontroly plynového zařízení.

ČSN 38 6405 čl. 28
Kontroly zařízení se provádějí nejméně jednou za rok. V případě častějších kontrol se jejich lhůty rovněž stanoví v místním provozním řádu, a to podle technického stavu, provozních zkušeností a dodavatelské dokumentace. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta. Při provádění kontrol se provede i kontrola ovzduší a zjištění netěsnosti.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.